Auschwitz

Czyli o miejscu, którego przestrzeń pokonuję na co dzień i które refleksją na temat przeszłości inspiruje mnie do zamysłu nad przyszłością.